BLOG

Znajdziesz tu materiały dotyczące idei Skoringu, aktualności, archiwów oraz projektów. Zapraszamy do czytania!

article img

KORZYŚCI Z AUTOMATYZACJI PROCESÓW KREDYTOWYCH

Aktualności

Najważniejszą korzyściądla banków korzystających z zautomatyzowanego procesu oceny wiarygodności klientów z zastosowaniem metod skoringowych/ratingowych, jest obniżenie ryzyka kredytowego i możliwość dywersyfikacji portfela kredytowego. 'Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą...