SKORING BS SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ SYSTEMU DO ANALIZY RYZYKA KREDYTOWEGO WRAZ Z SILNIKIEM SKORINGOWYM, RATINGOWYM I ANALIZATOREM STATYSTYCZNO-HOLISTYCZNYM

OZNACZENIE SPRAWY 1/2017/SK 

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 firma SKORING BS SP. Z O.O. ul. Szlak 65; 31-153 Kraków zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach projektu 3.7. pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Skoring BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup aktywów pozwalających na wdrożenie przełomowych usług oceny wiarygodności kredytowej oraz budowy modeli oceny ryzyka dedykowanych bankom spółdzielczym”.

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie aktywów firmy do wdrożenia wyników prac B+R oraz wprowadzenia innowacji produktowej w postaci rozpoczęcia poprzez Wnioskodawcę świadczenia niedostępnej obecnie na polskim rynku usługi oceny wiarygodności kredytowej oraz usługi budowy modelu oceny ryzyka.Szczegółowe informacje umieszczone są w zapytaniu ofertowym.