SKORING BS SP. Z O.O.

Skoring BS wychodzi naprzeciw potrzebom banków spółdzielczych !

W DNIU 5.09.2018 ODBYŁA SIĘ
KONFERENCJA Z ELEMENTAMI SZKOLENIA POD HASŁEM


Nowoczesne metody ograniczania ryzyka kredytowego

 

     W konferencji wzięło udział ponad 70 przedstawicieli banków spółdzielczych, którzy mieli okazje wysłuchać prelekcji praktyków jak i przedstawicieli nauki. Poruszane tematy dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych metod ograniczania ryzyka kredytowego jak i zwiększenia sprzedaży kredytów.

     Związek Rewizyjny Baków Spółdzielczych im. F. Stefczyka  już 2015 roku zauważył niepokojąc trend polegający na wzroście ilości kredytów zagrożonych, spadku marży na kredytach oraz spadku ilości kredytów udzielanych osobom fizycznym.  Realizując swoje zadania statutowe  wspierania  sektora bankowości spółdzielczej Zarząd ZRBS postanowił uruchomić projekt mających na celu dostarczenie narzędzi ograniczających ryzyko i wspierających sprzedaż w bankach oraz zdobyć finansowanie ze środków unijnych, powołując w tym celu  spółkę celową SKORING BS.


     W 2016 spółka Skoring BS przygotowała pod kątem formalnym i  merytorycznym   wniosek o dofinansowanie projektu, a w kwietniu 2017 otrzymała wsparcie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś: Konkurencyjność Przedsiębiorstw. W wyniku prac zakupiono narzędzia informatyczne pozwalająca na realizację usługi budowania dla banków spółdzielczych modeli skoringowych jak i wsparcia w automatyzacji procesów kredytowych.


     Obok praktyków uczestnicy konferencji usłyszeli wypowiedzi środowiska naukowego - którego przedstawicielem był Pan profesor nauk ekonomicznych dr hab Sławomir Juszczyk kierownik Zakładu Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Pan doktor Rafał Balina – pracownik Zakładu Bankowości, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W swoim wystąpieniu Pan Profesor zwracał szczególną uwagę na konieczność dywersyfikacji ryzyka kredytowego poprzez zwiększenie ilości udzielanych małych kredytów konsumenckich oraz stosowania modeli skoringowych dostosowanych do klientów konkretnego lokalnego  banku. Podkreślał też konieczność częstego (przynajmniej raz w roku) walidowania modeli. 
Drugi przedstawiciel nauki w swojej prelekcji objaśniał bankowcom zasady i metody budowania modeli skoringowych oraz zalety ich stosowania.

 

     Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem podzielił się z uczestnikami doświadczeniami i osiągnięciami w zakresie automatyzacji procesów kredytowych, w tym bardzo obrazowo przedstawił nam proces udzielania kredytów, w tym np. rolnikom, od zautomatyzowania tworzenia biznes planu, poprzez jego automatyczny import do systemu EOD aż po późniejszy monitoring, który porównuje biznes plan z jego realizacją i automatycznie wylicza wskaźniki i odchylenia. Prezentacja Banku była bardzo interesująca i pokazała już na prawdziwych danych, jak można zwiększyć sprzedaż i równolegle bezpieczeństwo banku stosując nowoczesne metody, czyli automatyzację i model skoringowe.


     Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Skoring BS  oferuje gotową do wdrożenia w każdym banku spółdzielczym  usługę tworzenia modeli skoringowych i wspomaga we wdrażaniu i automatyzacji procesu kredytowego w oparciu o system EOD autorstwa firmy Novum. Modele skoringowe są dostarczane do banku z pełną dokumentacją, a same modele są przekazywane w dowolnej formie (np. csv), umożliwiającej zaimportowanie ich do funkcjonujących już w bankach systemach informatycznych również innych firm informatycznych obsługujących banki spółdzielcze.

Zainteresowanych tematyką zapraszamy do zapoznania się z  interesującymi prezentacjami, które są umieszczone poniżej

Linki do prezentacji:

  1. Modele skoringowe - prezentacja SGGW

  2. Metody ograniczenia ryzyka kredytowego - prezentacja ZRBS 

  3. Prezentacja Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem (BSWM)

  4. Automatyzacja procesów biznesowych

  5. Automatyzacja procesu kredytowego - prezentacja Skoring BS

6. Link do filmu pokazującego zautomatyzowane wprowadzanie biznse planu dla rolników - zintegrowane z systemem do obiegu dokumentów EOD link: